ارسال

پست سفارشی

کلیه ی کالاهای موجود در سایت بر اساس وزن با تعرفه ی پست سفارشی محاسبه می گردد. مدت زمان ارسال حداکثر 2-5 روز کاری می باشد.کالای خریداری شده از طریق سایت قابل پیگیری می باشد.کلیه ی کالاها در صورت عدم تغییر حامل ،به صورت پیش فرض با این حامل ارسال می شود.