برق صنعتی

تشخیص سالم بودن موتور

تشخیص سالم بودن موتور

برای تشخیص سالم بودن موتور الکتریکی به ترتیب روش های زیر را انجام دهید:

مرحله اول – ابتدا مطابق شکل زیر درب تخته کلم را باز کنید و محل اتصال کلاف ها را یادداشت کنید.

مرحله دوم – با استفاده از اهم متر مقدار اهم هر سه کلاف را جداگانه اندازه گیری می کنیم که این مقدار باید عددی مشخص باشد.

تذکر: در این حالت در صورتی که سیم پیچ ها با یکدیگر یا با بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نیست و نباید در مدار قرار گیرد.

تشخیص سالم بودن موتور
اندازه گیری کلاف های موتور الکتریکی

شکل زیر اتصالات مورد نیاز بر روی تخته کلم به همراه پیچ و واشر جهت اتصال ستاره و مثلث موتور را نشان می دهد.

اتصالات تخته کلم
اتصالات تخته کلم به همراه پیچ و مهره

تشخیص سالم بودن موتور در اتصال ستاره

مرحله سوم – با استفاده از تسمه ی مسی اتصال ستاره را ایجاد می کنیم و با استفاده از اهم متر مقدار اهم هر کلاف را اندازه گیری می کنیم.

تذکر: در این حالت در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ گونه اتصال الکتریکی بین هیچ کدام از کلاف های موتور و بدنه وجود داشته باشد.

عیب یابی در اتصال ستاره موتور
عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال ستاره

تشخیص سالم بودن موتور در اتصال مثلث

مرحله چهارم – با استفاده از تسمه ی مسی اتصال مثلث را ایجاد می کنیم و با استفاده از اهم متر مقدار مقاومت بین ترمینال ها را اندازه گیری می کنیم.

تذکر: در این حالت نیز در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ گونه اتصال الکتریکی بین هیچ کدام از کلاف های موتور و بدنه وجود داشته باشد.

عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال مثلث
عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال مثلث
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.