برق صنعتی

تشخیص سالم بودن موتور

تشخیص سالم بودن موتور

برای تشخیص سالم بودن موتور الکتریکی به ترتیب روش های زیر را انجام دهید:

مرحله اول – ابتدا مطابق شکل زیر درب تخته کلم را باز کنید و محل اتصال کلاف ها را یادداشت کنید.

مرحله دوم – با استفاده از اهم متر مقدار اهم هر سه کلاف را جداگانه اندازه گیری می کنیم که این مقدار باید عددی مشخص باشد.

تذکر: در این حالت در صورتی که سیم پیچ ها با یکدیگر یا با بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نیست و نباید در مدار قرار گیرد.

تشخیص سالم بودن موتور
اندازه گیری کلاف های موتور الکتریکی

شکل زیر اتصالات مورد نیاز بر روی تخته کلم به همراه پیچ و واشر جهت اتصال ستاره و مثلث موتور را نشان می دهد.

اتصالات تخته کلم
اتصالات تخته کلم به همراه پیچ و مهره

تشخیص سالم بودن موتور در اتصال ستاره

مرحله سوم – با استفاده از تسمه ی مسی اتصال ستاره را ایجاد می کنیم و با استفاده از اهم متر مقدار اهم هر کلاف را اندازه گیری می کنیم.

تذکر: در این حالت در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ گونه اتصال الکتریکی بین هیچ کدام از کلاف های موتور و بدنه وجود داشته باشد.

عیب یابی در اتصال ستاره موتور
عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال ستاره

تشخیص سالم بودن موتور در اتصال مثلث

مرحله چهارم – با استفاده از تسمه ی مسی اتصال مثلث را ایجاد می کنیم و با استفاده از اهم متر مقدار مقاومت بین ترمینال ها را اندازه گیری می کنیم.

تذکر: در این حالت نیز در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ گونه اتصال الکتریکی بین هیچ کدام از کلاف های موتور و بدنه وجود داشته باشد.

عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال مثلث
عیب یابی موتور الکتریکی در اتصال مثلث
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *