پی ال سی دلتا مدل DVP10SX11R

دارای 6 ورودی دیجیتال دارای 2 خروجی دیجیتال رله ای دارای 2 ورودی آنالوگ با رزولوشن 12 بیت دارای 2 خروجی آنالوگ با رزولوشن 12 بیت

پی ال سی دلتا مدل DVP10SX11T

دارای 6 ورودی دیجیتال دارای 2 خروجی دیجیتال شامل: 1 خروجی 50KHZ 1 خروجی 10KHZ دارای 2 ورودی آنالوگ با رزولوشن 12 بیت دارای 2 خروجی آنالوگ با رزولوشن 12 بیت

پی ال سی دلتا مدل DVP12SA211R

دارای 8 ورودی دیجیتال شامل: 3 ورودی سرعت بالا 100KHZ 5 ورودی سرعت متوسط 10KHZ دارای 4 خروجی دیجیتال شامل: 4 خروجی رله ای 1KHZ ظرفیت برنامه نویسی 16KSTEP ورودی/خروجی قابل ارتقا

پی ال سی دلتا مدل DVP12SE11R

دارای 8 ورودی دیجیتال شامل: 3 ورودی سرعت بالا 100KHZ 5 ورودی سرعت متوسط 10KHZ دارای 4 خروجی شامل: 4 خروجی دیجیتال رله ای1HZ ورودی/خروجی قابل ارتقا دارای پورت ETHERNET/RS485/USB

پی ال سی دلتا مدل DVP12SE11T

دارای 8 ورودی دیجیتال شامل: 3 ورودی سرعت بالا 100KHZ 5 ورودی سرعت متوسط 10KHZ دارای 4 خروجی شامل: 2 خروجی ترانزیستوری سرعت بالا 100KHZ 2 خروجی ترانزیستوری سرعت متوسط 10KHZ ورودی/خروجی قابل ارتقا دارای پورت ETHERNET/RS485/USB