مشاهده همه 5 نتیجه

کابل ارتباطی FBs-232P0-9F-150

کابل ارتباطی اختصاصی تبدیل MD4M به DB9F برای ارتباط پورت 0 (RS232) واحد اصلی FBS به کانکتور استاندارد DB9F طول کابل 150cm

کابل ارتباطی FBs-232P0-9M-400

کابل ارتباطی اختصاصی تبدیل MD4M به DB9M برای ارتباط پورت 0 (RS232) واحد اصلی FBS به کانکتور استاندارد DB9M طول کابل 400cm

کابل ارتباطی FBs-232P0-MD-200

کابل ارتباطی اختصاصی تبدیل MD4M به MD4M برای ارتباط پورت 0 (RS232) واحد اصلی FBS به واحد PEP/PEPR طول کابل 200cm

کابل ارتباطی FBs-232P0-MDR-200

کابل ارتباطی اختصاصی تبدیل MD4M به مدل 90 درجه ای MD4M برای ارتباط پورت 0 (RS232) واحد اصلی FBS به واحد PEP/PEPR طول کابل 200cm

کابل مبدل ارتباطی USB به RS-232 سری FBS

کابل مبدل ارتباطی با استاندارد اتصال USB AM به اتصال RS232 MD4M (قابل استفاده میان PC USB استاندارد و پورت 0 واحد اصلی سری FBS) طول کابل 180cm